Shabat , Mayisi 25 2019
Skizb / Arcakh / Arcakhyan arajnagits (lusankarner)

Arcakhyan arajnagits (lusankarner)

Lusankarner@՝ Armen Eramishyani Arcakhyan arajnagits (lusankarner)14:08, 12 ogostosi, 2018

Lusankarner@՝ Armen Eramishyani

Source: X

Masin Hetq.am

Kardaceq naev

Vahe Ghazaryan@ nshanakel e HH vostikanutyan zorqeri hramanatar, vostikanutyan peti teghakal

HH nakhagah@ hramanagir e storagrel, vorov Vahe Ghazaryanin nshanakel e Hayastani Hanrapetutyan vostikanutyan zorqeri hramanatar, …