Erkushabti , 27 Septemberi 2021

24 Aprili, 2021 - Orva arkhiv

AMN nakhagah@ tchanachec HAYOC CEGHASPANUTYUN@

Vayrkeanner araj, Nakhagah Payt@ni koghme yaytararuteamb m@, Amerikayi Miaceal Nahangner@ pashtonapes tchanchcaւ Hayoc Ceghaspanutiւn@։ Baci anke vor nman tchanachum m@ karevor eghelutiւn piti hamaruer ete an kataruer voreve erkri m@ kam gerpetutean m@ koghme, aysoruan@ aւeli evs yatkanshakan e vorovhetev an k@ katarui Turqioy glkhaւvor razmavarakan dashnakcin koghme, vor tasnameakner …

Kardal »