Erkushabti , 27 Septemberi 2021

Los Anjelesum bnakvogh haye՛r, bolvorid hravirum enq hanrahavaqi

Source: USAArmenia

Masin USArmeniaNews.com

Kardaceq naev

Annan bunkeric cher karogh Manvelin hraman tal. qaghaqaci, Hayeli

Source: USAArmenia