Choreqshabti , 27 Hoktemberi 2021

Sahmanin zinvor e zohvum, isk Tatul@ ergum a, vor Hayk@ pari.Gayane Zargaryan

Source: USAArmenia

Masin USArmeniaNews.com

Kardaceq naev

Vshti tesak ka, vor voch mi barov ches amoqi…

Tariner sharunak im dasghekakan dasaran@ Arcakhyan azatamartov paravor tchanaparh ancats Davit Petrosyani anunn e krum։ …