Kiraki , Hunvari 19 2020
Skizb / Armenuhi - Tegi voronum

Armenuhi - Tegi voronum

Robert Qocharyani gortsov khakhtumner@ shat en, na qaghbantarkyal e. Armenuhi Kyureghyan Tert

Nakhkin nakhagah Robert Qocharyani gortsov mi sharq khakhtumner en irakanacvel: Ays masin Tert.am-i het zruycum asac HYD andam Armenuhi Kyureghyan@՝ khoselov Hayastani ev Arcakhi nakhkin nakhagah Robert Qocharyanin kalanavorelu masin: «Khakhtumner kan, shat en khakhtumner@: Ekeq berem verjin orinakneric mek@, erb datavorn aranc pashtpannerin dzayn talu voroshum e kayacnum: Datavor@ …

Kardal »