Kiraki , Petrvari 23 2020
Skizb / karevor - Tegi voronum

karevor - Tegi voronum

Septemberi 14-@ Barselonayi hay hamaynqi kyanqum nshanavorvec karevor mi mijocarmamb

Barselonayum aprogh Mayilyan @ntaniqi koghmic erku srbapatkerner nvirabervecin teghi katolik ekeghecun՝ i nshan barekamutyan hay ev ispanaci zhoghovurdneri: Anchap khorhrdanshakan ein naev @ntrvats surber@՝ mer havatqi hayr Surb Grigor Lusavorich, vov lusavorec mer zhoghovrdin qristoneakan havatqov ev Surb Grigor Narekacin, vov ir aghotqnerov angerazanceli mnac hamashkharhayin ekeghecu kyanqum: Shat hetaqrqrakan …

Kardal »