Erkushabti , 27 Mayisi 2024

9 Ogostosi, 2023 - Orva arkhiv

@nddimadir Erevan…

@nddimadir Erevan։Qaghaqi avagani @ntreluc orer araj zrucelu enq mi skhali,mek mtaynutyan masin,vorn arden qani tarva patmutyun uni։Da tunavorum e erevanyan cankacats qaghaqakan mijocarum,tapalum dimadrutyan ev nmanatip ayl sharzhumner ev boghoqi, entadryal tarazhanr mijocarumner։ Vo՞rn e ayd skhal@, ayd teri gnahatakan@։Da Erevan@ @nddimadir hrchakeln e, qayl, vori ardyunqum anpatrast @nddimutyun@ an@ndhat …

Kardal »