Hingshabti , 18 Hulisi 2024

Arpine - Tegi voronum

Vovan nayum u hrtchvum e. Arpine Sargsyani shans@

NGN pokhnakharar Arpine Sargsan@, ardzaganqelov harcin՝ hnaravvo՞r e, vor vorosh zhamanak anc inq@ darna nakharar՝ pokharinelov ayd pashtonum nerkayums ashkhatogh Vahe Ghazaryanin, bacasakan pataskhan e tvel՝ lragroghin meghadrelov teman shaharkelu hamar. inq@ chuni nakharar darnalu veraberyal planner: Verjin shrjanum bavakan hatchakhakiacel en khosakcutyunnern ayd masin, ev hashvi arnelov past@, vor …

Kardal »